CatalanEspañolEnglish
Noticies

Agricultura i drets humans

En el marc del projecte transnacional THB de lluita contra el tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació laboral, el GES acaba de publicar un informe sobre aquest fenomen en el sector agrícola espanyol. Junt amb aquest informe també s'ha editat una guia per conèixer i respectar els principis rectors de les Nacions Unides en les empreses agrícoles de l'Estat espanyol. Ambdós documents es poden consultar en aquests enllaços: Mapping Agriculture Spain.pdf i guia definitiva.pdf

 

Formes extremes d'explotació laboral

EL GES inicia el 2014 una nova investigació per a l'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea en col·laboració amb l'MPDL i l'IED. En aquest cas, la recerca se centra en les formes extremes d'explotació laboral i en les mesures de suport amb què les víctimes compten a l'hora de fer arribar les seves denúncies a la justícia

 

Participació dels infants en la justícia- Nova fase

En l’àmbit dels treballs realitzats per a l’Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea, s’enceta la fase final de la investigació sobre la participació dels infants en la justícia, en què s’aplicaran les lliçons apreses durant la fase anterior pilot (2013) per ampliar el nombre d’entrevistes a infants amb totes les garanties de protecció dels seus drets.

 

La No Discriminació per l'Origen Racial o Ètnic

El GES realitza l'informe corresponent a l'any 2013 per al Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y No Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico, que suposa una anàlisi sobre l'estat de la qüestió pel que fa a l'aplicació del principi d'igualtat de tracte per origen ètnic o racial a Espanya.

 


Pàgina 1 de 8

Gabinet d'Estudis Socials (GES), c/Aragó 281, 2n. 2a. 08009 BARCELONA
Telf.: (+34) 93 487 38 16 Fax: (+34) 93 215 88 15
e-mail: ges@gabinet.com