CatalanEspañolEnglish
Noticies

Seguiment tècnic dels grups d'acollida de persones refugiades

El Gabinet d'Estudis Socials ha estat encarregat per la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya la tasca de seguiment tècnic dels grups d'acollida de persones refugiades ubicades a les comarques de la Cerdanya, el Moianès, Osona i el Ripollès en el marc del Programa Català de Refugi. Aquesta tasca comporta ajudar, donar suport i motivar els grups d'acollida presents en aquestes comarques i avaluar els objectius i el recorregut de la relació de mentoria social.

 

La lluita contra la pobresa energètica i la metodologia del Retorn Social de la Inversió

El mes d'abril del 2018 la Fundació Campus Arnau d'Escala i el GES han conclòs un estudi d'aplicació de la metodologia del Retorn Social de la Inversió (SROI) a famílies de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en situació de pobresa energètica. L'estudi es pot consultar a: http://www.amb.cat/es/web/desenvolupament-socioeconomic/estudis-socioeconomics

 

Conferència sobre l'avaluació de l'impacte social i econòmic dels projectes d'intervenció

Organitzada per Dixit Lleida, el dia 23 de març es va realitzar en aquesta ciutat una conferència sobre l'avaluació de l'impacte social i econòmic dels projectes d'intervenció social. Mentre que el Doctor Xavier Pelegrí va fer una ponència introductòria, Xavier Vallvé, del Gabinet d'Estudis Socials, i Lluís Marroyo, de la Fundació Campus Arnau d'Escala, van centrar les seves intervencions en la metodologia del Retorn Social de la Inversió (SROI). 

 

Foment de pràctiques universitàries en entitats de l'economia social, solidària i cooperativa

En el marc de la seva política de promoció de les entitats i empreses de l'economia social, solidària i cooperativa, Barcelona Activa ha contractat el Gabinet d'Estudis Socials perquè realitzi tasques de secretaria tècnica en relació amb un projecte que cerca aconseguir que els estudiants universitaris i universitàries coneguin millor aquestes fórmules empresarials fent-hi pràctiques durant un trimestre.

 


Pàgina 1 de 12

Gabinet d'Estudis Socials (GES), c/Aragó 281, 2n. 2a. 08009 BARCELONA
Telf.: (+34) 93 487 38 16 Fax: (+34) 93 215 88 15
e-mail: ges@gabinet.com