CatalanEspañolEnglish

Presentació

El Gabinet d'Estudis Socials (GES) és una cooperativa sense ànim de lucre amb plena capacitat jurídica per a operar a escala nacional i europea que va ser creada l'any 1983 i no depèn de cap altra institució pública o privada. El GES centra la seva activitat en els àmbits de la política i els serveis socials, amb una especial incidència en la immigració, la pobresa, l'exclusió i el món del treball, dedicant també una especial atenció a l'economia social. El GES desenvolupa el seu treball en els camps de la investigació, la avaluació, la formació, la promoció i animació de determinants programes i projectes, la informació i les publicacions. Per això compta amb un sistema documental i informàtic i una base de dades posada al dia periòdicament.

 

Gabinet d'Estudis Socials (GES), c/Aragó 281, 2n. 2a. 08009 BARCELONA
Telf.: (+34) 93 487 38 16 Fax: (+34) 93 215 88 15
e-mail: ges@gabinet.com