CatalanEspañolEnglish

Links

* Associació per a la Cooperació, la Inserció Social i la Interculturalitat (ACISI), http://www.acisi.org

* Confederació de Cooperatives de Catalunya, http://laconfederacio.cooperativescatalunya.coop

* Consorcio de Entidades para la Acción Integral con Migrantes (CEPAIM), http://www.cepaim.org

* Cooperatives de Treball Associat de Catalunya (FCTC), http://www.cooperativestreball.coop/cooperatives/inici/identitat/8.php?id_pagina=2&idp=1

* Entitats Catalanes d'Ació Social (ECAS), http://acciosocial.org

* Fundamental Rights Agency of the European Union (FRA), http://www.fra.europa.eu/fra/index.php

* Generalitat de Catalunya, Direcció General per a la Immigració, http://www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/immigracio

* Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL), http://www.mpdl.org

* Observatori de la Immigració a Catalunya, http://www.migracat.cat

* Observatori del Tercer Sector, http://www.tercer-sector.org

* Taula d'Entitats del Tercer Sector, http://www.taulasocial.org

* Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC), http://www.usoc.es

* Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, http://www.ccar.cat

*Portal de la Immigració a Catalunya, http://oslo.geodata.es/acsar/estudi-immigracio.php

 

Gabinet d'Estudis Socials (GES), c/Aragó 281, 2n. 2a. 08009 BARCELONA
Telf.: (+34) 93 487 38 16 Fax: (+34) 93 215 88 15
e-mail: ges@gabinet.com