CatalanEspañolEnglish

Projectes Europeus Històrics

Tot i que la informació que sintetitzem a continuació és possible trobar-la en altres apartats d'aquest web (memòries, currículums), hem cregut oportú reunir aquí informació succinta sobre els programes i projectes europeus més significatius en què el GES ha participat històricament. Distingim entre programes i projectes en raó que la nostra intervenció hagi comportat un treball damunt el mateix programa o la participació en nombrosos projectes en el seu si; o hagi consistit, en canvi, en la gestió de projectes propis seleccionats en el marc de diferents programes sense una intervenció global en aquests darrers. En el primer cas (intervenció en programes) la nostra tasca, com es podrà observar a continuació, s'ha centrat en l'avaluació bé del programa en el seu conjunt, bé en la d'alguns dels projectes presentats a ell.

Programes

 • Fons Social Europeu (2009-2010): El GES avalua la contribució del Fons Social Europeu a la creació d'ocupació en les àrees urbanes.
 • Grundtvig (2005-2008): El GES participa en tres projectes dins aquest programa comunitari: Golden Goal, sobre l'ús de l'esport per estimular l'adquisició de coneixements literaris i numèrics bàsics per part de joves adults amb problemes històrics de fracàs escolar; Love Language!, sobre la motivació dels homes joves vers l'aprenentage de llengües estrangeres; i European Generation Link, sobre la transmissió d'experiències relacionades amb la migració entre les persones grans que les visqueren i joves d'avui dia i la constitució d'una biblioteca virtual amb aquestes històries.

 •  Fons Social Europeu (2005-2006): El GES col·labora en la coordinació de l'avaluació del suport del Fons Social Europeu a la gestió dels canvis i de les reestructuracions econòmiques.
 • Equal (2002-2006): El GES avalua diferents projectes en el marc d'aquesta iniciativa.
 • Any Europeu de Lluita contra el Racisme (EYAR) (1997): El GES coordina l'avaluació de les activitats desenvolupades en el seu marc.
 • Ex-Offenders (1996): El GES avalua les iniciatives aprovades en el marc d'aquest programa per a la reinserció dels ex-reclusos.
 • Horizon (1995-1997): El GES fa el seguiment i/o l'avaluació de diferents projectes catalans i espanyols.
 • Pobresa 3 (1990-1993): el GES constitueix la Unitat de Recerca i Desenvolupament que s'encarrega de l'assessorament als quatre projectes espanyols seleccionats i edita un butlletí denominat "Crónica de Información Social".
 • ERGO (1990-1991): Programa de lluita contra l'atur de llarga durada en què el GES fa de corresponsal i avaluador.

 

Projectes

 • Undocumented Worker Transitions (UWT) (2006-2009) (6è. Programa Marc IDT), centrat en la recollida d'evidències sobre les transicions i els processos de canvi experimentats pels immigrants indocumentats a Europa en termes d'estatus i de tipus d'ocupacions.

 • Equalising Care in a Changing Society (2007): Participació en aquest projecte que aposta per una distribució més equilibrada entre homes i dones de les tasques relacionades amb la cura de les persones dependents.
 • Innovative Relational Services (IRS) (2002-2005): Participació en aquest projecte del 5è. Programa Marc d'Investigació, Desenvolupament Tecnològic i Demostració adreçat a estudiar la innovació en els anomenats serveis relacionals (atenció i cura d'infants, ajuda domiciliària per a la gent gran, treballs domèstics i serveis per a la vida social col·lectiva).
 • Smiling (2003-2004): Coordinació d'aquest projecte sobre la inserció en el mercat de treball dels immigrants qualificats.

 • Marginalia (2002): Participació en aquest projecte sobre la pobresa extrema (prostitució, immigració i addiccions).
 • Conscise (2000-2001): Participació en aquest projecte aprovat en el si del 5è. Programa Marc d'Investigació, Desenvolupament Tecnològic i Demostració i centrat en la contribució del capital social a l'economia social per al desenvolupament econòmic local a l'Europa Occidental.
 • Indico-3 (1998): Participació en aquest projecte aprovat en el marc del programa Tercer Sistema i Ocupació sobre la relació entre l'economia social i els mitjans de comunicació.
 

Gabinet d'Estudis Socials (GES), c/Aragó 281, 2n. 2a. 08009 BARCELONA
Telf.: (+34) 93 487 38 16 Fax: (+34) 93 215 88 15
e-mail: ges@gabinet.com