CatalanEspañolEnglish

Drets Humans

LEOTTI, P. ; VALLVÉ, X. (2016-2018), Come Forward!, Comissió Europea, Università degli Studi di Brescia.

VALLVÉ, X. (2015-2016), Diagnòstic per a l’elaboració d’un Pla de Gestió de la Diversitat Interna, Fundació CEPAIM.

· FREIXES, T.; GALLARDO, A.; VALLVÉ, X. (2014), La participació dels infants en la justícia penal i civil, fase IIb, Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea.

· LATORRE, X.; VALLVÉ (2014), Informe 2012-2013 sobre la situació de la discriminació i l’aplicació del principi d’igualtat de tracte i no discriminació per origen racial o ètnic, Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y No Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico.

· AIGUABELLA, J.; FREIXES, T.; GALLARDO, A. (2013), La llibertat de creació d’empreses, Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea.

· FREIXES, T.; GALLARDO, A.; VALLVÉ, X. (2013), Contribució a l’informe anual 2013 de l’Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea, Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea.

· FREIXES, T.; GALLARDO, A.; VALLVÉ, X. (2013), Els serveis de suport a les víctimes a la Unió Europea: Panorama i avaluació dels drets de les víctimes a la pràctica. Fase 4, Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea.

· FREIXES, T.; GALLARDO, A.; LEOTTI, P. (2013), La participació dels infants en la justícia penal i civil, fase IIa, Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea.

• AIGUABELLA, J. ; GALLARDO, A. (2012-2013), Una enquesta a les persones LGTB i a les autoritats, Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea.

• FREIXES, T.; GALLARDO, A.; VALLVÉ, X. (2012-2013), Contribució a l’informe anual 2012 de l’Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea, Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea.

• LEOTTI, P. (2012-2013), Facilitant la responsabilitat social de les empreses en l’àmbit de la lluita contra el tràfic d’éssers humans, Comissió Europea, Direcció General d’Interior.

• FREIXES, T.; GALLARDO, A.; LEOTTI, P. (2012-2013), La participació dels infants en la justícia, Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea.

• LEOTTI, P.; VALLVÉ, X. (2012), L’impacte de les crisis econòmiques en la igualtat de gènere, Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere.

• FREIXES, T.; GALLARDO, A.; VALLVÉ, X. (2012), Mecanismes de reparació de les vulneracions de la protecció de dades a Espanya, Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea.

• FREIXES, T.; GALLARDO, A.; VALLVÉ, X. (2012), Els serveis de suport a les víctimes a Espanya. Panorama i avaluació dels drets de les víctimes a la pràctica. Fase 2,  Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea.

• VALLVÉ, X. (2012), La participació dels infants en les recerques de treball de camp, Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea.

• VALLVÉ, X. (2011), Contribució a l’informe anual 2011 de l’Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea, Agència  de Drets Fonamentals de la Unió Europea.

• MARTÍNEZ, R.; VALLVÉ, X. (2011), Els drets humans de les persones amb discapacitat física i sensorial a Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Regidoria de Drets Civils.

 • MARTÍNEZ, R.; VALLVÉ, X. (2009-2010), Els drets humans a Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Regidoria de Drets Civils.

• MARTÍNEZ, R.; VALLVÉ, X. (2008), Panorama de la vigilància dels drets humans a nivell internacional i europeu, a l’Estat espanyol, a Catalunya i a Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Regidoria de Drets Civils. 

Gabinet d'Estudis Socials (GES), c/Aragó 281, 2n. 2a. 08009 BARCELONA
Telf.: (+34) 93 487 38 16 Fax: (+34) 93 215 88 15
e-mail: ges@gabinet.com