CatalanEspañolEnglish

Investigacio i avaluacio social en un temps de crisi

En un moment de profunda crisi econòmica com la que travessa el nostre país, i podríem dir que el món occidental en general, el GES, des de la seva experiència de més de 20 anys, vol reivindicar el paper fonamental de la investigació social aplicada i de l’avaluació social.

En què són útils la investigació social aplicada i/o l’avaluació social en un context com l’actual

 • Alerten sobre els riscos de fractura social i n’estudien les conseqüències: nova pobresa, col·lapse dels serveis socials, desnonaments, increment del racisme i de la intolerància, etc.
 • Quantifiquen la magnitud d’aquests fenòmens.
 • Donen a conèixer bones pràctiques i models procedents d’altres entorns territorials (la Unió Europea, bàsicament) i del sector de l’economia social i del tercer sector social en general, en tant que especialment sensible a la problemàtica de l’exclusió social.
 • Validen noves metodologies d’anàlisi social.
 • Realitzen anàlisis de les necessitats dels diferents col·lectius i dels recursos existents per cobrir-les.
 • Avaluen i avisen sobre l’impacte de determinades mesures en els sectors més vulnerables de la població i sobre tota la societat en conjunt.
 • Avaluen la idoneïtat de les mesures, plans i programes adoptats pels governs per fer front a aquestes situacions i fa recomanacions al respecte.

La investigació social aplicada i/o l’avaluació social, doncs, aporten els següents beneficis:

 1. Contribueixen a incrementar el coneixement sobre els fenòmens socials.
 2. Ajuden a dissenyar i redissenyar les polítiques socials i a adoptar mesures a mida.
 3. Ajuden a millorar la gestió periòdica de programes i projectes socials.
 4. Contribueixen a fonamentar i racionalitzar la despesa pública.
 5. Permeten d’aprendre dels errors del passat.
 6. Contribueixen a prevenir l’esclat de conflictes socials o a pal·liar-ne els efectes.
 7. Ajuden a construir una societat més cohesionada.
 8. Ajuden a assolir una major justícia social.

Aquests beneficis es poden resumir en les següents paraules-clau:

 1. Coneixement.
 2. Planificació.
 3. Gestió.
 4. Estalvi.
 5. Legitimitat.
 6. Progrés, innovació i aprenentatge continus.
 7. Cohesió.
 8. Justícia.
 

Gabinet d'Estudis Socials (GES), c/Aragó 281, 2n. 2a. 08009 BARCELONA
Telf.: (+34) 93 487 38 16 Fax: (+34) 93 215 88 15
e-mail: ges@gabinet.com