CatalanEspañolEnglish

Drets Humans

La perspectiva dels drets humans ha estat inequívocament present des de sempre en les investigacions que el GES ha emprès sobre les condicions de vida dels col·lectius que han estat objecte de les seves recerques. Amb la conversió, fa uns anys, de l'Observatori Europeu del Racisme i la Xenofòbia (EUMC) en l'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea (FRA), dues institucions amb les quals hi ha hagut una col·laboració ininterrompuda des de l'any 2001, aquesta perspectiva, com és lògic, s'ha anat ampliant.

En efecte, d'aleshores ençà, i sota el paraigua genèric d'aquest epígraf ("Drets Humans") han estat nombroses les qüestions objecte d'estudi que han constituït investigacions per a l'Agencia de Drets Fonamentals de la Unió Europea: els mecanismes de reparació de vulneracions de la protecció de dades; els serveis d'atenció a les víctimes de delictes; la protecció dels drets dels infants en la seva relació amb el sistema judicial; la situació dels drets de les persones LGBT d'acord amb el punt de vista de responsables polítics, oficials i agents de policia, mestres i personal sanitari; i la llibertat de creacio d'empreses a l'Estat espanyol.

Però és amb la creació, l'any 2008, de l'Observatori de Drets Humans de Barcelona per part de la Regidoria de Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona, un dispositiu del qual el GES n'esdevé l'òrgan tècnic, que aquesta dimensió dels drets humans adquireix categoria pròpia i pren major volada amb la realització d'informes anuals centrats principalment en la situació dels drets humans a la ciutat de Barcelona. El web de l'Observatori és:  http://w3.bcn.cat/dretscivils/0,4022,259064949_760152251_1,00.htm.

En el moment actual, el GES és soci d'un projecte transnacional (THB) enfocat en la lluita contra el tràfic d'éssers humans a partir del compromís amb la responsabilitat social per part de les empreses. La participació del GES s'ha materialitzat en la realització i publicació d'un estudi sobre el recurs al tràfic d'éssers humans per proveir de mà d'obra fàcilment explotable empreses del sector agrícola de l'Estat espanyol. Vegi's l'informe aquí. 

Més recentment, el GES també ha entrat a formar part d'un projecte transnacional enfocat als drets de les persones grans i a la millora dels serveis que se'ls adrecen.

 

Gabinet d'Estudis Socials (GES), c/Aragó 281, 2n. 2a. 08009 BARCELONA
Telf.: (+34) 93 487 38 16 Fax: (+34) 93 215 88 15
e-mail: ges@gabinet.com