CatalanEspañolEnglish

Infància i Justícia. Primera fase

L'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea (FRA) ha donat a conèixer, aquest mes de maig, l'informe sobre la primera fase de la investigació referent a les relacions entre el món judicial i els infants quan han de passar per ell com a testimonis, víctimes o parts de processos civils o penals. Aquesta primera fase, en la qual el Gabinet d'Estudis Socials va col·laborar conjuntamernt amb l'MPDL, concerneix la visió proporcionada per professionals com psicòlegs, treballadors socials, etc. sobre aquestes relacions a través de 55 entrevistes i un Focus Group. La conclusió fonamental d'aquest informe és que els sistemes judicials, a l'Estat espanyol i arreu d'Europa, haurien de ser "molt més amistosos amb els infants" i no permetre de cap manera que s'estressin o estiguin confusos quan hi entren en contacte

 

Gabinet d'Estudis Socials (GES), c/Aragó 281, 2n. 2a. 08009 BARCELONA
Telf.: (+34) 93 487 38 16 Fax: (+34) 93 215 88 15
e-mail: ges@gabinet.com