CatalanEspañolEnglish

Explotació laboral severa dels immigrants: L'Estat espanyol al capdavant

L'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea acaba de donar a conèixer un nou informe que en l'apartat corresponent a l'Estat espanyol va comptar amb la col·laboració de l'MPDL i el GES. El focus d'aquest informe és l'explotació laboral severa dels immigrants, que defineix com un problema endèmic particularment en els sectors de l'agricultura, la construcció, la restauració i el servei domèstic, lamentant alhora la gairebé total impunitat de què gaudeixen els explotadors. Una altra de les conclusions de l'infrorme és l'elevada posició de l'Estat espanyol en aquest malaurat rànquing.   

 

Gabinet d'Estudis Socials (GES), c/Aragó 281, 2n. 2a. 08009 BARCELONA
Telf.: (+34) 93 487 38 16 Fax: (+34) 93 215 88 15
e-mail: ges@gabinet.com