CatalanEspañolEnglish

Els drets fonamentals de les persones LGTB

L'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea (FRA) acaba de publicar l'informe de síntesi d'una recerca que es va realitzar l'any 2013 a diferents països de la Unió Europea sobre els drets fonamentals de les persones LGTB. Aquest informe de síntesi recull nombroses aportacions de l'informe espanyol, que va ser redactat per l'MPDL, el Gabinet d'Estudis Socials i l'Institut Europeu de Dret. Podeu trobar una Informació exhaustiva al respecte en el següent enllaç

 

Gabinet d'Estudis Socials (GES), c/Aragó 281, 2n. 2a. 08009 BARCELONA
Telf.: (+34) 93 487 38 16 Fax: (+34) 93 215 88 15
e-mail: ges@gabinet.com