CatalanEspañolEnglish

La llibertat de creació d'empreses

L'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea (FRA) acaba de publicar un informe sobre la llibertat de creació d'empreses a la Unió Europea que a l'igual que informes anteriors de la mateixa Agència sobre qüestions relatives als drets fonamentals recull les aportacions dels diferents equips de treball que l'Agència té en els diferents Estats membres. En el cas de l'Estat espanyol, l'informe de la FRA recull com a obstacle a l'exercici ple d'aquest dret les dificultats d'accés al capital financer així com la tendència cada vegada més creixent a la creació de microempreses en un context de crisi econòmica, un procés que també enfronta els seus propis obstacles entre els quals l'existència de discriminació horitzontal i vertical. L'informe també assenyala les dificultats específiques en què es troben els immigrants per a la creació de les seves empreses i els problemes per fer efectiu el dret a la creació d'empreses davant la justícia. Vegeu l'informe complet aquí:        

 

Gabinet d'Estudis Socials (GES), c/Aragó 281, 2n. 2a. 08009 BARCELONA
Telf.: (+34) 93 487 38 16 Fax: (+34) 93 215 88 15
e-mail: ges@gabinet.com