CatalanEspañolEnglish
Search
Search Only:

Search Keyword immigració

Total: 14 results found.

1. Publications
('Uncategorised Content')
Next, you will find a number of recent publcations that the Gabinet d'Estudis Socials makes you available for free download: Downloable Publications by sections (PDF) Labour Market and Trade Unions ...
2. Links
('Uncategorised Content')
... General per a la Immigració, http://www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/immigracio * Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL), http://www.mpdl.org * Observatori de la Immigració a Catalunya, ...
3. Links
('Uncategorised Content')
... General per a la Immigració, http://www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/immigracio * Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL), http://www.mpdl.org * Observatori de la Immigració a Catalunya, ...
4. Migration
('Uncategorised Content')
This is, undoubtedly, the field where GES has worked more extensively in recent years, in parallel with the increasing presence of migrants in our society, which we somehow anticipated. In this context, ...
5. Publications List
(Uncategorised Content)
Categories de publicacions Mercat de treball i sindicalisme Drets Humans Immigració i Minories Ètniques Serveis Socials i Política Social Pobresa i Exclusió Social Inserció Social i Laboral ...
6. Historical Europe Projects
(Uncategorised Content)
... immigració i addiccions). Conscise (2000-2001): Participació en aquest projecte aprovat en el si del 5è. Programa Marc d'Investigació, Desenvolupament Tecnològic i Demostració i centrat en la contribució ...
7. Publications
(Uncategorised Content)
... (PDF) Mercat de Treball i Sindicalisme Drets Humans Immigració i Minories Ètniques Pobresa i Exclusió Social Altres També podeu visualitzar un llistat complet de totes les publicacions, ...
8. Links
(Uncategorised Content)
... General per a la Immigració, http://www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/immigracio * Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL), http://www.mpdl.org * Observatori de la Immigració a Catalunya, ...
... Xarxa, Direcció General d’Immigració de la Regió de Múrcia. • MARTÍNEZ, R. (2007), Avaluació dels procediments d’intervenció en els dispositius d’acollida i d’inserció sociolaboral dels immigrants en ...
10. Migration and Ethnic Minorities
(Uncategorised Content)
... immigrants i les minories ètniques. • MARTÍNEZ, R. (2002), La immigració estrangera a la comarca del Baix Ebre: Diagnòstic per a un pla d’integració dels immigrants, Consell Comarcal del Baix Ebre. • ...
11. Poverty and Social Exclusion
(Uncategorised Content)
... la cultura. La situació de la immigració a Espanya. Informe nacional, Comissió Europea, Direcció General d’Ocupació, Afers Socials i Igualtat d’Oportunitats. • OLIVERI, A. (2003), Les rendes mínimes ...
12. Poverty and social exclusion
(Uncategorised Content)
... d'un "Panorama de la lucha contra la exclusión social. Conceptos y estrategias"; i la participació en un projecte transnacional europeu denominat Marginalia, que va abordar la immigració, la prostitució ...
13. Migration
(Uncategorised Content)
... ens vàrem anticipar. Així, ja a començaments de la dècada dels 90 del segle passat, el GES es va encarregar de dues macroinvestigacions per a la Generalitat de Catalunya: Moviments migratoris i La immigració ...
14. About us
(Uncategorised Content)
... pública o privada. El GES centra la seva activitat en els àmbits de la política i els serveis socials, amb una especial incidència en la immigració, la pobresa, l'exclusió i el món del treball, dedicant ...

Gabinet d'Estudis Socials (GES), c/Aragó 281, 2n. 2a. 08009 BARCELONA
Telf.: (+34) 93 487 38 16 Fax: (+34) 93 215 88 15
e-mail: ges@gabinet.com